top of page

Herätä sisäinen liekkisi

ida&pingala

neo-tantra
tietoinen seksuaalisuus & intiimiys
Kundalini-energia

Tietoinen seksuaalisuus

Kun henkilö on tietoinen, hän kykenee havainnoimaan ja kuvailemaan ajatuksiaan, tunteitaan, kokemuksiaan sekä toimintaansa vailla pyrkimystä muuttaa tai arvottaa niitä. Toisin sanoen hän on tietoinen sisäisestä maailmastaan, mitä itsessä tapahtuu ja millä tavalla ulkoiset tapahtumat vaikuttavat häneen.

Tietoinen seksuaalisuus & intiimiys

Kun yhdistetään tietoisuustaidot ja seksuaalisuus, voidaan puhua tietoisesta seksuaalisuudesta. Tietoinen seksuaalisuus on läsnä olemista, jolloin voi päästää irti suorittamisen ja tavoittelemisen tilasta eli laskeutua ns. päästä kehoon.

 

Tietoisuustaidot auttavat intiimiyden äärelle autenttiseen olemiseen, tunteiden sekä kehollisen ilmaisun ja kiintymyksen syventymiseen. Tämä kaikki mahdollistaa aistien ja olemisen tilan laajenemisen, jolloin henkinen yhteys ja seksuaalinen kokemus vahvistuvat. 

Intiimiys

Intiimiys liitetään usein seksuaalisuuteen ja alastomuuteen, mutta todellisuudessa sillä tarkoitetaan paljon enemmän.

 

Intiimiys on myös ei-seksuaalista, fyysistä ja henkistä läheisyyttä, haavoittuvuuden näyttämistä, rehellisyyttä, autenttista olemista, läsnäoloa ja avoimuutta. Kun puhutaan esim. 'tantrisuudesta', tarkoitetaan sillä yleensä edellä mainittuja asioita.

 

Tämä kaikki toimii tärkeänä perustana myös seksuaaliselle hyvinvoinnille yksin ja yhdessä toisen kanssa. Intiimiystaidoilla on valtava positiivinen vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme, ihmissuhteisiimme ja yhteiskuntaamme.

Neo-Tantra

Neo-tantra eli ns. nykyaikainen, ”uustantra” on tantrinen suuntaus, joka on saanut alkunsa 60-70 luvulta ja on siis hyvin nuori verrattuna perinteiseen tantraan, jonka juurien arvellaan olevan 500-luvulta. 

 

Neo-tantran tunnetuimpana henkilönä voidaan pitää intialaista Acharya Rajneeshia eli Oshoa, jonka avoin suhtautuminen seksiin ja sen yhdistämisestä henkisiin harjoituksiin ovat tulleet tunnetuksi ympäri maailman.

Perinteinen tantra voi korostaa selibaattia tai tiukkaa seksuaalista säätelyä. Sen sijaan Neo-tantrassa korostetaan seksuaalisuutta ja sitä kautta mahdollisuutta saavuttaa korkeampi tietoisuuden taso ja henkinen yhteys. Esimerkiksi tantrahieronta, tantrinen seksi ja pyhä seksuaalisuus ovat Neo-tantraa. Neo-tantraan on sisällytetty myös uuden ajan menetelmiä ja opetuksia mindfulnessista, aktiivimeditaatioista, suostumusympyrästä, tunteiden purkamisesta, erilaisista kosketus- ja läheisyysharjoituksista jne.

 

Yksi oleellinen ero perinteiseen tantraan on myös se, että Neo-tantrassa ei nojata guruun eli opettajaan vaan yksilöä kannustetaan seuraamaan intuitiotaan ja siten kehittää omia henkisiä harjoituksiaan. Tämä näkyy myös hyvin monenkirjavana tarjontana mm. tantrisissa työpajoissa.

Neo-tantra mahdollistaa yksilön henkisen kasvun ja seksuaalisuuden integroimisen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Parhaimmillaan erilaiset neo-tantriset harjoitukset voimaannuttavat, vapauttavat sekä parantavat elämän- ja ihmissuhteiden laatua.

Kundalini

Kundalinista puhuttaessa tarkoitetaan elämänenergiaa joka kuvataan kierteellä olevana kahtena käärmeenä ristiluun alueella (Ida & Pingala = Feminiini ja maskuliini). Kundalinin aktivoituessa tämä energia nousee ylöspäin, puhdistaen koko chakralinjan läpi kohti päälakea yhtyen universaaliin voimaan, jolloin henkilö voi kokea Samadhin eli valaistumisen ja autuuden tilan.

Kundalini kehotyöskentelyssä puhutaan metaforisesti feminiinisestä ja maskuliinisesta polusta, jossa feminiini on tunnepuoli; liike ja maskuliininen tarkkailija; paikallaan oleva. Molemmat ovat yhtä tärkeässä roolissa kundalini-energian herättämiseksi.

Kundalini-energian noustessa henkilö voi kokea mm. yliaistillisia kokemuksia, henkisen yhteyden ja intuition vahvistumista, syvää merkityksellisyyden tunnetta, halua elämänmuutokseen sekä erilaisia fyysisiä ja emotionaalisia muutoksia.

Kundalini-energian nouseminen voi tapahtua myös spontaanisti, vaikka ei tekisi mitään siihen tähtääviä harjoitteita. Tälläinen tietoisuustason voimakas avautuminen ei välttämättä ole miellyttävä kokemus, jos henkilö ei tiedä, mitä tapahtuu, omaa paljon käsittelemätöntä traumataakkaa ja hänellä ei ole työkaluja muuntaa sekä integroida kokemaansa.

bottom of page