top of page
pexels-alena-shekhovtcova-6995899.jpg

Q & A

Onko toiminnan taustalla jokin uskonto tai lahko? 
Täytyykö minun uskoa johonkin?

En ole sitoutunut mihinkään uskonnolliseen tai henkiseen traditioon. Kyse ei myöskään ole mistään lahkosta. Toimintani on syrjinnästä vapaa.

 

Mielestäni monet traditiot voivat olla hyviä työkaluja syvempään itseymmärrykseen. Esimerkiksi tantra tarkoittaa minulle kehon ja mielen yhteyttä, rehellisyyttä, hyväksymistä ja läsnäolevaa, tietoista kohtaamista. 

Kouluttaudun koko ajan lisää, olen kiinnostunut erilaisista ja eri tahojen järjestämistä kursseista. Koen, että on hyvä hakea oppeja eri lähteistä ja ottaa niistä sopivimmat työkalut ammattitaitoni kehittämiseksi.

Mitä tantra on?

Tantra on esoteerinen oppisuunta, jonka juuret ovat Intiassa. Tantra voidaan käsittää 'laajentumisen työkaluna'. Sen mukaan nautintojen ja hengellisten pyrkimysten ei tarvitse olla ristiriidassa, vaan elämästä voi nauttia sen kaikkine puolineen. 

Tantraa tutkiessa tulee vastaan laaja kirjo erilaisia käsitteitä kuten neotantra, traditionaalinen tantra, oikean ja vasemman käden tantra jne. Jokaisella suuntauksella on omat painotuksensa ja näkemyksensä tantrisuuteen ja elämänkatsomukseen liittyen. Vaikka seksi ja seksuaalisuus liitetään vahvasti tantraan, se on paljon muutakin.

Tantran avulla yksilöllä on mahdollisuus parempaan itsetuntemukseen ja tietoiseen, läsnäolevaan kanssakäymiseen. Voimme oppia hyväksymään elämän eri sävyjä ja myös seksuaalienergian luonnollisena osana meitä. Tantrisuus on rehellisyyttä, autenttista elämää, kehon ja mielen yhteyden vahvistamista.

 

Tantraan voi liittyä opetuksia mm. feminiini- ja maskuliinienergian tutkimiseen ja voimaannuttamiseen, chakrajärjestelmään, emotionaalisiin vapautustekniikoihin jne.

Mitä tantrailloissa ja työpajoissa tapahtuu?

Ohjaamissani työpajoissa tehdään pääsääntöisesti erilaisia läsnäoloon, tietoiseen kohtaamiseen ja kosketukseen liittyviä harjoituksia. Kaikki harjoitukset ovat vapaaehtoisia. Tapahtumissa voi olla jokin teema, jonka ympärille harjoitteet rakentuvat. 

 

Vahva näkemykseni on, että kaikki lähtee ensin itsestä; kun oppii omista rajoistaan, kehostaan, haitallisista toimintamalleista/uskomuksista, purkaa traumoja ja uskaltaa olla rehellinen, niin seksuaalisuus ja nautintokin avautuvat ihan eri tavalla.

Maailmalla on paljon erilaisia tapahtumia ja ryhmätyöpajoja tantraan liittyen. Suosittelen tarvittaessa kysymään muiden kokemuksia ko. työpajasta/tapahtumasta/ohjaajasta. 

Tuleeko minulla olla jotain kokemusta tantraan ja kehotyöskentelyyn liittyen?

Sinulla ei tarvitse olla kokemusta tantrasta tai kehotyöskentelystä. 

Mikäli järjestän ryhmätyöpajan, jossa vaaditaan aikaisempaa kokemusta, mainitsen siitä erikseen työpajakuvauksessa.

Kysyttävää? Laita viestiä info@vedana.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.

bottom of page